مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-156 

1. هانا، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در اقلیم معتدل ایران

صفحه 1-12

توحید نجفی میرک؛ شهریار ساسانی؛ منوچهر خدارحمی؛ علی اکبر مویدی؛ احمد جعفر نژاد؛ مجید طاهریان؛ اکبر قندی؛ فرزاد افشاری


2. ارمغان، رقم جو با عملکرد بالا و سازگاری مناسب برای کاشت در مناطق معتدل کشور

صفحه 13-24

حمید رضا نیکخواه؛ احمد یوسفی؛ حبیب‌اله قزوینی؛ بهزاد سرخی؛ علی براتی؛ مهران پات‌پور؛ منوچهر طاهری مازندرانی؛ حمید تجلی؛ محسن آرزمجو؛ مهرداد محلوجی؛ محمد شریف‌الحسینی؛ مجید طاهریان؛ رضا اقنوم؛ سیدعلی طباطبائی؛ فضل‌اله حسنی


3. اثرات دما و مدت نگهداری بر قوه نامیه دانه‌گرده کیوی‌فروت

صفحه 25-36

ابراهیم عابدی قشلاقی؛ داوود جوادی مجدد؛ ابراهیم فرزام


4. جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

صفحه 37-47

داود حسن پناه؛ حسن حسن آبادی؛ رحیم احمدوند؛ احمد موسی پور گرجی؛ خسرو پرویزی؛ محمد کاظمی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ رامین حاجیان فر؛ محمدحسین عالم خومرام؛ عبدالستار دارابی


6. نیما، رقم جدید کلزای زمستانه برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد ایران

صفحه 61-76

بهرام علیزاده؛ محمد یزداندوست همدانی؛ عباس رضایی زاد؛ شیوا عزیزی نیا؛ مجید خیاوی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ فرزاد جاویدفر؛ بهمن پاسبان اسلام؛ معرفت مصطفوی راد؛ فرناز شریعتی؛ سیامک رحمانپور اوزان؛ محمد حسین عالم خومرام؛ بهرام مجد نصیری؛ حسن امیری اوغان؛ اسداله زارعی سیاه بیدی


8. اثر ژنوتیپ در موفقیت پیوند خزانه‌ای در سه کلون چای

صفحه 91-105

فاضل پورحقگوی سرشکه؛ کوروش مجد سلیمی؛ مهران غلامی


9. فیزیولوژی پس از برداشت پاپایا

صفحه 106-115

بابک مدنی؛ مریم بروجردنیا


10. اکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا

صفحه 117-134

حسن ابراهیمی کولایی؛ حامد منصوری؛ جمشید سلطانی؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ مهدی حسنی؛ محمد رضا اوراضی زاده؛ عادل پدرام


12. شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست

صفحه 145-156

سیدباقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ پرویز مهدیخانی؛ مسعود احمدی؛ جمشید سلطانی؛ علیرضا قائمی؛ محسن بذرافشان؛ کیوان فتوحی؛ سعید دارابی؛ فرشید مطلوبی؛ سعید واحدی؛ رحیم محمدیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ پیمان نوروزی؛ سعید صادق‎زاده حمایتی؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-4096
شاپا الکترونیکی
2423-4877