دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 71-155 
2. پاژ، رقم جدید تریتیکاله مناسب کشت در اراضی کم بازده مناطق معتدل کشور

صفحه 97-108

مسعود قدسی؛ احمد زارع فیض آبادی؛ محمود ناظری؛ منوچهر خدارحمی؛ حمید تجلی؛ ضرغام عزیزی


4. خاتم، رقم جدید جو آبی با سازگاری و عملکرد بالا مناسب برای اراضی شور و لب شور اقلیم معتدل کشور

صفحه 119-132

حبیب اله قزوینی؛ حمید‌رضا نیکخواه؛ احمد یوسفی؛ مهرداد محلوجی؛ ذبیح‌اله راوری؛ محمد شریف الحسینی؛ یداله مروتی؛ محسن آرزمجو


5. ارزیابی شکاف عملکردی لاین‌ها و ارقام گندم دوروم در شرایط تحقیقاتی و مزارع زارعین

صفحه 133-141

رضا محمدی؛ عبدالوهاب عبداللهی؛ محمد صالح محمدی؛ کامبیز الهی؛ حمیدرضا یاری


6. غفار، رقم جدید لوبیا چیتی

صفحه 143-155

حمید رضا دری؛ بهروز اسدی؛ عادل غدیری؛ محمدرضا لک؛ مظاهر یوسفی؛ علی اکبر قنبری؛ اسماعیل بیضایی؛ مسعود کامل؛ محمدحسن کوشکی؛ حسین آسترکی؛ راشین پورمتین؛ مریم حاتم آبادی فراهانی