دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 79-162 
1. هلیل، رقم جدید کنجد، متحمل به بیماری بوته میری و تنش خشکی برای مناطق گرم و خشک جنوب کشور

صفحه 79-88

احمد آیین؛ سعدالله منصوری؛ موسی نجفی‌نیا؛ مهدی آزادوار؛ همایون سیاح‌پور


2. شبرنگ، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب ایران

صفحه 89-100

توحید نجفی میرک؛ عباس شاهباز پور‌شهبازی؛ علیرضا محمدی؛ فرزاد افشاری؛ محمد بهاری؛ حسین اکبری‌مقدم؛ حسن رستمی؛ غلامعباس لطفعلی‌آینه؛ علی اکبر مویدی؛ منوچهر دستفال؛ حسین فرزادی؛ غلامحسین احمدی


4. خاتونی93، رقم جدید خربزه برای کشت در مناطق گرم و معتدل

صفحه 117-126

علیرضا سبحانی؛ ابراهیم باشتنی؛ رامین رافضی؛ علیرضا حیدرپور؛ محمدعلی قریب


6. ساخت و انتقال مجدد کربوهیدرات‌های محلول در گندم

صفحه 141-162

فواد مرادی؛ محسن اسماعیل‌زاده مقدم؛ حسن زالی