دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 233-309 
1. باران، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیمزارهای مناطق سرد و معتدل کشور

صفحه 233-242

مظفر روستایی؛ مقصود حسنپور حسنی؛ حسن اسماعیل‌زاد؛ داود صادق‌زاده؛ بهزاد صادق زاده؛ عارف امیری؛ رسول اسلامی؛ رضا رضایی؛ صابر گلکاری؛ کاظم سلیمانی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ ابراهیم روحی؛ هوشنگ پاشاپور؛ رضا حق‌پرست؛ مصطفی آقایی؛ ملک مسعود احمدی؛ امیر دریایی؛ فرزاد افشاری؛ محمد ترابی؛ محمد علی دهقان؛ وفا مردوخی؛ رحیم هوشیار؛ سید طه دادرضایی؛ سید محمود عطاحسینی


5. تأثیر مصرف کود سرک نیتروژنه بر عملکرد گندم دیم در مناطق سرد و معتدل سرد استان کرمانشاه

صفحه 283-295

رضا حق‌پرست؛ سیدسعید پورداد؛ فرهاد فری؛ رحمان رجبی؛ اسماعیل پرویزی‌فر؛ آرش برشاهی؛ تیمور ایزدی؛ ژیلا مرادی؛ صباح محمدی؛ زری صالحی‌نیا؛ وحید شعبانی؛ یعقوب شاماری