دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 253-320 
1. نادر، رقم جدید جو مناسب کشت در شرایط دیم مناطق معتدل و معتدل سرد استان کرمانشاه

صفحه 253-263

جمشید قبادی‌بیگوند؛ فرهاد آهک‌پز؛ کورش نادر محمودی؛ جمشید قبادی بیگوند؛ محمد آرمیون؛ یوسف انصاری ملکی؛ فرهاد آهک پز؛ کاظم سلیمانی؛ ابراهیم روحی؛ مظفر روستایی؛ نوذر بهرامی


2. سارال، رقمی جدید برای توسعه کشت پاییزه نخود در مناطق دیم سردسیر کشور

صفحه 265-276

سیدحسین صباغ‌پور؛ داوود صادق‌زاده اهری؛ علی‌اکبر محمودی؛ همایون کانونی؛ یداله فرایدی؛ سید حسین صباغ پور؛ داوود صادق زاده اهری؛ محمدرضا شهاب؛ مسعود کامل؛ علی سعید؛ علی اکبر محمودی؛ پیام پزشکپور؛ خشنود نورالهی؛ مقصود حسنپور حسنی؛ محسن مهدیه؛ سامان بهرامی کمانگر؛ فرشید محمودی؛ محمد نعمتی فرد؛ محمد قاسمی


4. هیبرید جدید ذرت سینگل‌‌کراس کرج 703 با عملکرد دانه بالا و سازگاری وسیع

صفحه 189-298

رجب چوکان؛ حمید نجفی‌نژاد؛ افشار استخر؛ غلامرضا افشارمنش؛ علی شیرخانی؛ عزیز آفرینش؛ محمدرضا شیری؛ حمید نجفی نژاد؛ شراره فارغی؛ همایون دارخال؛ مجید زمانی؛ سعید خاوری خراسانی؛ مسعود رفیعی؛ کامران انوری؛ محمد حسین حدادی؛ ثریا قاسمی


5. تربت، رقم جدید چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا مناسب کشت در شمال‌شرق کشور

صفحه 299-310

محسن آقایی‌زاده؛ محمد‌رضا اوراضی‌زاده؛ غلامرضا اشرف‪منصوری؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ داریوش فتح‌اله طالقانی؛ سعید واحدی؛ محسن آقایی زاده؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ حسنعلی شهبازی؛ جمشید سلطانی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ فرشید مطلوبی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمود مصباح؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ سید باقر محمودی؛ سعید دارابی؛ اباذر رجبی؛ مهدی حسنی؛ محسن بذر افشان؛ پیمان نوروزی؛ علیرضا قائمی؛ جهانشاه بساطی؛ شهرام خدادادی؛ علی حبیب خدایی؛ محمدرضا فتحی؛ حمید نوشاد؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمد علی چگینی؛ مژده کاکویی نژاد؛ سید مرتضی عرب زاده؛ کیوان فتوحی


6. ارزیابی رساله‌های دکتری در رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه‌های ایران

صفحه 311-320

بهمن یزدی‌صمدی؛ سیدمحمد اشکان؛ عباس شریفی تهرانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ سید محمد اشکان