دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 83-201 
2. البرز 1، رقم جدید شبدر لاکی مناسب نظام‌های زراعی مبتنی بر کشت شبدر

صفحه 107-115

محمد اکبری‌راد؛ محمد زمانیان؛ محمد اکبری راد؛ محمدرضا عباسی؛ اردلان مهرانی؛ علی مقدم؛ ناصر ظریفی نیا؛ خلیل چابک؛ مسعود ترابی؛ علیرضا طالب نژاد


4. ارزیابی اکوجغرافیایی پراکنش گونه‌های اسپرس در ارتباط با خاک و اقلیم در استان کرمانشاه

صفحه 131-147

حسن امیرآبادی‌زاده؛ فرنگیس قنواتی؛ فرشته نظری منوچهرآبادی؛ حسن امیر آبادی زتده


6. روش‌های بهبود کیفیت نهال (افزایش شاخه‌دهی) در نهالستان

صفحه 165-188

محبوبه زمانی‌پور؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ محبوبه زمانی پور


7. کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان اصفهان و ایذه خوزستان

صفحه 189-201

داریوش فتح‌اله طالقانی؛ محمد جهاد اکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ داریوش فتح اله طالقانی