مسائل و مشکلات باغداری از دیدگاه کارشناسان طرح آمارگیری باغداری در استان گیلان

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی مشکلات باغداران استان گیلان از دیدگاه کارشناسان طرح آمارگیری باغداری صورت گرفت. این مطالعه به روش دلفی در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول تحقیق ازتحلیل پرسش‌های چند پاسخی برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از سوال‌های باز پرسشنامه‌ها استفاده شد. براساس نتایج مرحله اول دلفی، پرسشنامه‌های مرحله دوم در قالب طیف لیکرت طراحی شد و مجدداً توسط پاسخگویان مرحله اول تکمیل شد. نتایج نشان داد که بالا بودن قیمت نهاده‌های کشاورزی، سطح پایین تحصیلات، وجود تفکرات سنتی، عدم وجود اطلاعات کافی در زمینه باغداری، مهاجرت به شهر، عدم اعتماد به کارشناسان، درآمد پایین، پیش فروش محصولات باغی، عدم وجود تجهیزات بسته‌بندی و فرآوری، استفاده ناصحیح از کودها و سموم شیمیایی، مکانیزه و یکپارچه نبودن باغ‌ها، واردات بی‌رویه برخی از محصولات باغی و عدم خرید تضمینی محصولات باغی با قیمت‌های واقعی از مهمترین مسائل مطرح شده توسط کارشناسان بودند. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی جهت رفع این مشکلات نیز عبارت بودند از: برگزاری کلاس‌های آموزشی- ترویجی، افزایش تعداد کارشناسان و ناظرین در روستاها جهت بالا بردن دانش فنی باغداران و ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی کم‌بهره و حمایت‌های مالی از باغداران.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gardeners Problems in Guilan Province from Actuary Expert’s Point of View

نویسندگان [English]

  • S. A. Noorhoseini 1
  • Mohammad Sadegh Allahyari 2
  • Z. Changiz Delivand 3
1 Department of Agriculture and Natural Resources, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697 Tehran, Iran.
2 Associate Prof. Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Young Researchers and Elite Club, Lahidjan Branch, Islamic Azad University, Lahidjan, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to find out the problems of gardeners in Guilan Province. To accomplish the research objectives, a Delphi procedure was used. At the first stage, a questionnaire with open-ended questions was used to collect data. Data were analyzed using the multi-response analysis. Based on the first stage’s results the questionnaire for second stage was designed. Then, a five-point-Likert type scale was used for this stage. Results showed that the high price of agricultural inputs and their low access, low education, traditional attitudes between gardeners, insufficient information on gardening, migration from rural to urban areas, low-income, sales of premature products of gardens, incorrect use of fertilizers and chemical pesticides, lack of mechanization in gardens, unreasonable imports of some horticultural crops and lack of guaranteed purchasing of horticultural crops with real prices were among the most important issues presented by experts. Increasing educational programs for gardens and number of experts in villages for technical assistance to gardeners as well as providing enough facilities and financial supports for gardeners were among the most important factors offered by experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gardening development
  • knowledge
  • agricultural input
  • import and export
  • price guaranteed