جلگه، رقم جدید جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در اقلیم سرد کشور

نوع مقاله: آزاد سازی رقم

نویسندگان

1 معاون بخش تحقیقات غلات- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

4 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

5 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران

6 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

7 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

8 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

چکیده

با توجه به تنش های محیطی زنده و غیر زنده مختلف در اقلیم سرد کشور، خصوصا سرمای زمستان و سرماهای دیررس بهاره، معرفی ارقام جو آبی مقاوم به سرما و سایر تنش های محیطی از اصلی ترین اهداف به نژادی جو در منطقه سرد کشور است. رقم جدید جلگه با شجره Makouee//Zarjow/80-5151 حاصل دو رگ بین جو رقم ماکویی به عنوان پایه مادری و لاین Zarjow/80-5151 به عنوان پایه پدری و انتخاب در نسل های در حال تفکیک تا رسیدن به خلوص ژنتیکی در بخش تحقیقات غلات می باشد. این رقم دارای واکنش متحمل نسبت به سرمای زمستانه بوده و با میانگین عملکرد 7361 کیلوگرم در هکتار، حدود 450 کیلوگرم در هکتار برتری عملکرد نسبت به رقم بهمن دارد. این رقم زودرس تر از ارقام رایج جو آبی اقلیم سرد بوده و دوره پر شدن دانه آن طولانی تر و دارای وزن هزار دانه بالاتری نسبت به رقم شاهد بهمن می باشد. از دیگر مزایای این رقم پتانسیل عملکرد بالا، تحمل نسبتاً خوب آن به سرما، مقاومت بالا به بیماری زنگ زرد و سفیدک سطحی، مقاومت بالا نسبت به خوابیدگی، ریزش دانه و شکنندگی محور سنبله می باشد. رقم جلگه اولین رقم جو آبی معرفی شده در اقلیم سرد کشور است که دو رگ گیری و کلیه مراحل اصلاحی آن در داخل کشور انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jolge, a new irrigated barley cultivar with wide adaptability in the cold agro-climate zone of Iran

نویسندگان [English]

 • Habibollah Ghazvini 1
 • AR. Koocheki 2
 • A. Yousefi 2
 • SA. Razavi 3
 • S. Mohammadi 4
 • Gh R. Aminzade 5
 • M. Sharifalhossaini 3
 • M. Rezaee Moradaela 4
 • T. Babaee 6
 • MH. Tat 7
 • M. Kamel 8
 • R. Aghnoum 3
 • SA. Safavi 5
 • A. Barati 2
1 Deputy, Head of Cereal Research Dept., SPII, AREEO
2 Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Researchand Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
4 Seed and Plant Improvement Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Researchand Education Center, AREEO, Urmia, Iran.
5 Seed and Plant Improvement Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Researchand Education Center, AREEO, Moghan, Iran.
6 Seed and Plant Improvement Research Department, Markazi Agricultural and Natural Resources Researchand Education Center, AREEO, Arak, Iran.
7 Seed and Plant Improvement Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Researchand Education Center, AREEO, Hamedan, Iran.
8 Seed and Plant Improvement Research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Researchand Education Center, AREEO, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Because of different biotic and abiotic stresses in the cold zone of Iran, especially winter coldness and occurrence of sudden cold in the late winter and early spring, release of new barley varieties possessing cold tolerance and resistance/tolerance to other stresses is the main objective of the barley breeding program in this zone. Newly released cultivar Jolge with pedigree of
Makouee//Zarjow/80-5151was derived from the cross between cultivar “Makouee” and line “Zarjow/80-5151” as female and male parents, respectively, and subsequent selection among segregating populations till pure line stage at Cereal Research Department. Jolge is tolerant to winter cold and with average grain yield of 7361 kg per hectare which is 450 kg higher than check cultivar Bahman. Jolge mature earlier than other commercial varieties in the cold zone, and also its grain filling period is longer, and its thousand kernel weight is higher than check cultivar Bahman. Other advantages of this cultivar consist of high grain yield potential, high cold tolerance, resistance to yellow rust and powdery mildew, lodging resistance and non-shattering rachis. Jolge is the first released irrigated barley cultivar in the cold zone which its cross and all other breeding procedures is implemented in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold stress
 • Winter type
 • Cold tolerance
 • sustainable production
1- بی نام (1394) آمارنامه کشاورزی، دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی،  معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

 

 

2- روستایی م، انصاری ملکی ی، محفوظی س (1384) تعیین تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های گندم نان، گندم دوروم و جو.  مجله به نژادی بذر و نهال. 21(3): ۴83-۴67

 

 

3- غفاری ع، قاسمی و، دپائو ا (1394) پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی ایران با استفاده از روش یونسکو. نشریه زراعت دیم ایران. 4 (1): 63-74

 

 

4- قزوینی ح، یوسفی ا (1381) جو ماکویی، مناسب برای کشت در مناطق سرد کشور. انتشارات فنی معاونت ترویج. 8 صفحه

 

 

5- کوچکی ار، سرخی لله لو ب، اسلام‌زاده حصاری م ر (1391) پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش جو در مناطق سرد  ایران با استفاده از روش GGE biplot. مجله به‌نژادی بذر و نهال. 28(1): 533-543 

 

 

6- محفوظی س، حسینی‌سالکده ق، مردی م، کریم‌زاده ق (1387) تحمل به انجماد درغلات از آزمایشگاه تا مزرعه: چه خصوصیاتی را باید اصلاح کرد؟ دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 30-28 مرداد ماه 1387، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

 

 

7- Fowler DB, Limin AE, Ritchie JT (1999) Low temperature tolerance in cereals: Model and genetic interpretation. Crop Sci. 39: 626-633

 

 

8- Ketata H, Yan SK, Nachit M (1989) Relative consistency performance across environments. Int. Symp. on Physiology and Breeding of Winter Cereals for Stressed Mediterranean Environments. Montpellier, July 3-6

 

 

9- Mahfoozi, S, Limin AE, Ahakpaz F, Roustaii M, Ketata H, Fowler DB (2005) Regulation of low-temperature tolerance in barley under field conditions in northwest Iran. Can. J. Plant Sci. 85: 587-592

 

 

10- Rollins JA, Drosse B, Mulki MA, Grando S, Baum M, Singh M, Ceccarelli S, von Korff M (2013) Variation at the vernalisation genes Vrn-H1 and Vrn-H2 determines growth and yield stability in barley (Hordeum vulgare) grown under dryland conditions in Syria. Theor. Appl. Genet. 126: 2803-2824.

 

 

11- Visioni A, Tondelli A, Francia E, Pswarayi A, Malosetti M, Russell J, Thomas W, Waugh R, Pecchioni N, Romagosa I, Comadran J (2013) Genome-wide association mapping of frost tolerance in barley (Hordeum vulgare L.). BMC Genomics 14: 424. DOI: 10.1186/1471-2164-14-424