نویسنده = مهرزاد اله‌قلی‌پور
تعداد مقالات: 1
1. گیلانه، رقم جدید برنج با زمینه ژنتیکی ارقام بومی ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-289

مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ مسعود کاوسی؛ فرزاد مجیدی؛ محمدرضا یزدانی؛ ناصر شرفی؛ حمید شفیعی‌ثابت